Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006
Hero
Services

Nasze nowe osiągnięcia!

Categories: aktualnosci

Miło nam ogłosić, że kolejny raz zostaliśmy przyjęci do elitarnego klubu agentów 2022! To niesamowite uczucie być częścią tej grupy agentów, gotowych na wszystko, by wprowadzić pozytywne zmiany. To nie tylko wielki zaszczyt, ale także ogromna radość i motywacja do dalszego rozwoju. Razem jesteśmy niezwyciężeni! 💪🚀 #Agent2022 #RadośćZCzłonkostwa #ElitarnyKlubPZU

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MATKI

Categories: aktualnosci

Szczęśliwego Dnia Matki dla wszystkich niesamowitych mam w naszej firmie i nie tylko!

Dziś chcemy podziękować i uczcić wszystkie kobiety, które pełnią najważniejszą rolę na świecie – rolę matki. Wasza miłość, poświęcenie i siła są nieocenione, a wasze działania kształtują świat wokół nas.

Składamy też najserdeczniejsze życzenia dla wspaniałych mam, które tworzą niezastąpioną część naszego zespołu. Wasza determinacja, wyrzeczenia i miłość, jaką przekazujecie swoim rodzinom, stanowią inspirację dla nas wszystkich.

Z serdecznymi życzeniami,
AGROEXPERT
Ubezpieczenia i dotacje

KOLEJNA NAGRODA!

Categories: aktualnosci

Ogromnie się cieszymy, że możemy podzielić się z Wami niesamowitą wiadomością! 
Właśnie otrzymaliśmy nagrodę w prestiżowym konkursie EKA 2022!

Ta nagroda daje nam dodatkową motywację, by się starać i rozwijać  jeszcze bardziej.
Jesteśmy pełni energii i gotowi do kolejnych wyzwań by osiągać jeszcze większe sukcesy!

Trzymajcie za nas kciuki w naszej dalszej podróży!

#EKA2022 #Nagroda #Dziękujemy #Motywacja #Sukces #Ubezpieczenia

PRZEDSTAWIAMY NASZĄ ZAŁOGĘ – JULIA

Categories: aktualnosci

Dziś przedstawiamy Wam ostatniego członka naszej załogi, lub jak kto woli członkinię. Julia mimo młodego wieku ma ogromne doświadczenie we wspieraniu rolników.

Do jej obowiązków należy m.in. sporządzanie i rozliczanie wniosków inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Natura 2000, Przetwórstwo, OSN), rozliczanie wniosków inwestycyjnych w ramach działania Rozwój Usług Rolniczych, sporządzanie i rozliczanie wniosków premiowych tj. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, opracowywanie dokumentacji przyrodniczej w ramach Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego (botanika i ornitologia), czy sporządzanie wniosków o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. I wiele więcej.
Znacie już wszystkich naszych doradców. Dla nas nie ma przypadków beznadziejnych o czym przekonało się już bardzo wielu rolników.

Szukasz środków na rozbudowę gospodarstwa? Chcesz zmienić zakres działalności? Otrzymać korzystne dofinansowanie dla swojego gospodarstwa?

Od tego jesteśmy!

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO SILOSÓW ZBOŻOWYCH I NIE TYLKO

Categories: aktualnosci

Chcielibyśmy podzielić się z Wami informacją , że w 2023 roku, na przełomie maja i czerwca planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie do silosów zbożowych i nie tylko.

Zgodnie z projektem rozporządzenia można będzie wykorzystać wsparcie na:

✅ zakup nowego silosu do magazynowania zbóż i nasion roślin oleistych;

✅ zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu;

✅ montażu i transportu silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część.

Ubiegać się o dane wsparcie będzie mógł rolnik, który jest pełnoletni, posiada numer EP, któremu przyznano płatności bezpośrednie na rok 2022.

Rolnik powinien posiadać prawo do nieruchomości na cele budowalne w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu 60 000 zł dla Młodego Rolnika*, oraz 50 000 zł dla pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji:

60 % zwrotu kosztów dla Młodego Rolnika*

50 % zwrotu kosztów dla pozostałych wnioskodawców.

*za Młodego Rolnika uznaje się osobę, która prowadzi gospodarstwo rolne i która urodziła się po 31.12.1982 r.

Jeśli jesteście zainteresowani tym programem, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem ‼️

PRZEDSTAWIAMY NASZĄ ZAŁOGĘ: MARIUSZ

Categories: aktualnosci

Przedstawiamy Wam Mariusza.


Mariusz pomaga naszym klientom wybierać najlepiej dopasowane ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i na życie. Cechuje go profesjonalizm, bogate doświadczenie i… poczucie humoru. Dzięki niemu możemy liczyć na wsparcie i pomoc niezależnie od sytuacji.

Mariusz pomógł już bardzo wielu osobom, bo pomaganie to jego specjalność!
Macie pytania? Chętnie odpowiemy.

Tel. 531 270 652

EKOSCHEMAT: INTEGROWANA PRODUKCJA

Categories: aktualnosci

Integrowana produkcja, zwana także rolnictwem integrowanym, to podejście do produkcji rolnej, które łączy w sobie elementy produkcji konwencjonalnej i ekologicznej.

Jakie są wymagania❓


✅ Posiadanie uprawy objętej systemem jakości Integrowana Produkcja będącej pod nadzorem jednostki certyfikującej, spełniającej wymagania metodyki Integrowanej Produkcji dla tej uprawy.
✅ Zachowanie wszystkich trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.
✅ Możliwość uzyskania wsparcia do TUZ (z wyłączeniem TUZ na terenach Natura 2000 oraz objętych zobowiązaniem PRŚK).


Wymogi te mają na celu zapewnienie ochrony środowiska, zdrowia konsumentów, a także poprawę jakości produkcji i konkurencyjności na rynku.


Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do systemu jakości Integrowanej Produkcji❓


⭕️Sprawdzić w wykazie metodyk dla Integrowanej Produkcji czy istnieje metodyka dla uprawy, którą chcemy produkować w systemie Integrowanej produkcji.
⭕️ Jeżeli metodyka istnieje należy zapoznać się z wymaganiami, które są przedstawione w postaci list kontrolnych znajdujących się na końcu metodyki.
⭕️ Ukończyć szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji i posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
⭕️ Znaleźć jednostkę certyfikującą w Wykazie upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w swoim regionie.
⭕️Zapoznać się z formularzem zgłoszenia upraw do systemu Integrowanej produkcji oraz załącznikiem do zgłoszenia udostępnianymi przez jednostkę certyfikującą oraz zgłosić uprawy do Integrowanej produkcji nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem.
⭕️ Otrzymanie zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów deklarujących zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin.
⭕️ Prowadzenie notatnika Integrowanej produkcji – notowanie czynności wymaganych metodyką Integrowanej produkcji.
⭕️ Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, zabiegi chemiczne tylko z zastosowaniem środków z listy dopuszczonych do stosowania w IP.

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:


✅Zróżnicowana struktura upraw
✅Międzyplony/Wsiewki śródplonowe
✅Ekstensywne użytkowanie TUZ
✅Retencjonowanie wody na TUZ
✅Wymieszanie słomy z glebą
✅Uproszczone systemy uprawy
✅Wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin
✅Stosowanie Płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa

Nie łączymy z ekoschematami:


❌Obszary z roślinami miododajnymi
❌Opracowanie planu nawożenia
❌Biologiczna ochrona upraw


Szacowana stawka: 1300 zł/ha

EKOSCHEMAT: RETENCJONOWANIE WODY NA TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH

Categories: aktualnosci

✅ Wsparcie obejmuje zalane lub podtopionej działki z TUZ, przy czym zalanie lub podtopienie rozumiane są jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% przez co najmniej 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września.

✅ Wsparcie dotyczy działek rolnych, na których jest realizowane:

➡️ zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków: Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Cenne siedliska;

➡️ ekoschematu Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

➡️ interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

✅ Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, jest spełniony, jeżeli potwierdzą to dane udostępnione ARiMRi, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie danych satelitarnych do dnia 10 października.


Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:

✅Obszary roślin miododajnych

✅ Ekstensywne użytkowanie TUZ

✅ Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

✅ Integrowana Produkcja

✅ Stosowanie płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa.


Nie łączymy z ekoschematami:

❌ Międzyplony/Wsiewki śródplonowe

❌ Zróżnicowana struktura upraw

❌ Zróżnicowana struktura upraw

❌ Wymieszanie obornika z glebą

❌ Uproszczone systemy uprawy

❌ Wymieszanie słomy z glebą

❌ Biologiczna ochrona upraw.

Szacowana płatność: 281 zł/ha.

EKOSCHEMAT: BIOLOGICZNA OCHRONA UPRAW

Categories: aktualnosci

Celem danego ekoschematu jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.

Jakie trzeba spełnić wymagania❓

✅ Płatność przyznawana jest do powierzchni upraw: trwałych gruntów ornych oraz zadrzewionej w systemie rolno – leśnym.

✅Płatność będzie przyznawana za stosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych.

✅ Preparat należy stosować zgodnie z etykietą zawartą na opakowaniu produktu.

✅ Przeprowadzenie zabiegu chemicznym środkiem ochrony roślin dopuszczone jest w przypadku gdy eliminacja danego agrofaga za pomocą zastosowanego mikrobiologicznego środka ochrony roślin okaże się nieskuteczna.

✅ Trzeba posiadać imienny dokument potwierdzający zakup mikrobiologicznego środka ochrony roślin.

WAŻNE ‼️

⭕️ Sprawdzenie czy do planowanych upraw w gospodarstwie jest zarejestrowany preparat mikrobiologiczny.

⭕️ Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR.

⭕️ Przedstawienie do ARiMR do 31 sierpnia danego roku, imiennego dokumentu poświadczającego zakup mikrobiologicznego środka ochrony roślin (dokument musi zawierać informacje o nazwie i ilości środka).

⭕️ Zastosowanie preparatu zgodnie z etykietą.

Lista środków mikrobiologicznych ochrony roślin: www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:

🟢 Międzyplony/Wsiewki śródplonowe

🟢 Zróżnicowana struktura upraw

🟢 Uproszczone systemy uprawy

🟢 Wymieszanie słomy z glebą

🟢 Wymieszanie obornika

🟢 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

🟢 Stosowanie płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa.

Brak możliwości łączenia z ekoschematami:

❌ Obszary z roślinami miododajnymi

❌ Ekstensywne użytkowanie TUZ

❌ Retencjonowanie wody na TUZ

❌ Integrowana Produkcja roślin

Planowana stawka: około 400 zł/ha

Ruszyła pomoc dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Categories: aktualnosci

Drodzy rolnicy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych kukurydzy lub pszenicy❗️

Wnioski można składać jeden raz w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Można to zrobić to też zrobić:

⭕️ bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

⭕️ przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,

⭕️ usługi mObywatel na stronie gov.pl,

⭕️ wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Nie czekaj, skontaktuj się z naszym biurem i skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Działamy szybko i skutecznie, aby zapewnić najlepsze efekty z naszych usług.

Blog