Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

EKOSCHEMAT – OBSZARY Z ROŚLINAMI MIODODAJNYMI

WYMAGANIA W RAMACH EKOSCHEMATU – OBSZARY Z ROŚLINAMI MIODODAJNYMI 🐝

Utworzenie obszaru roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, z tym, że:

🍯 Gatunki roślin wymienione w wykazie nr 1 stanowią roślinę dominującą,

🍯 Gatunki roślin wymienione w wykazie nr 2 nie są dominujące w mieszance (stanowią uzupełnienie rośliny dominującej).

Wykazy roślin można znaleźć na stronie ARiMR.

https://www.gov.pl/…/obszary-z-roslinami-miododajnymi-23

❌ Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia), z wyjątkiem prowadzenia pasiek, w terminie do 31 sierpnia.

❌ Zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

💲 Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Szacowana stawka: 269,21 euro/ha

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: