Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

Wkrótce rusza nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

Już od 3 marca ruszy 6 nabór wniosków o wsparcie na “Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

Limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na jedno gospodarstwo. Refundacja 50 % ponoszonych kosztów kwalifikowanych. W przypadku młodego rolnika – 60%.

Pomoc będzie można wykorzystać na przebudowę, budowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, a także płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Nabór będzie trwał do 3 kwietnia.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: