Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO SILOSÓW ZBOŻOWYCH I NIE TYLKO

Chcielibyśmy podzielić się z Wami informacją , że w 2023 roku, na przełomie maja i czerwca planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie do silosów zbożowych i nie tylko.

Zgodnie z projektem rozporządzenia można będzie wykorzystać wsparcie na:

✅ zakup nowego silosu do magazynowania zbóż i nasion roślin oleistych;

✅ zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu;

✅ montażu i transportu silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część.

Ubiegać się o dane wsparcie będzie mógł rolnik, który jest pełnoletni, posiada numer EP, któremu przyznano płatności bezpośrednie na rok 2022.

Rolnik powinien posiadać prawo do nieruchomości na cele budowalne w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu 60 000 zł dla Młodego Rolnika*, oraz 50 000 zł dla pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji:

60 % zwrotu kosztów dla Młodego Rolnika*

50 % zwrotu kosztów dla pozostałych wnioskodawców.

*za Młodego Rolnika uznaje się osobę, która prowadzi gospodarstwo rolne i która urodziła się po 31.12.1982 r.

Jeśli jesteście zainteresowani tym programem, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem ‼️

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: