Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

EKOSCHEMAT: BIOLOGICZNA OCHRONA UPRAW

Celem danego ekoschematu jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.

Jakie trzeba spełnić wymagania❓

✅ Płatność przyznawana jest do powierzchni upraw: trwałych gruntów ornych oraz zadrzewionej w systemie rolno – leśnym.

✅Płatność będzie przyznawana za stosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych.

✅ Preparat należy stosować zgodnie z etykietą zawartą na opakowaniu produktu.

✅ Przeprowadzenie zabiegu chemicznym środkiem ochrony roślin dopuszczone jest w przypadku gdy eliminacja danego agrofaga za pomocą zastosowanego mikrobiologicznego środka ochrony roślin okaże się nieskuteczna.

✅ Trzeba posiadać imienny dokument potwierdzający zakup mikrobiologicznego środka ochrony roślin.

WAŻNE ‼️

⭕️ Sprawdzenie czy do planowanych upraw w gospodarstwie jest zarejestrowany preparat mikrobiologiczny.

⭕️ Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez ARiMR.

⭕️ Przedstawienie do ARiMR do 31 sierpnia danego roku, imiennego dokumentu poświadczającego zakup mikrobiologicznego środka ochrony roślin (dokument musi zawierać informacje o nazwie i ilości środka).

⭕️ Zastosowanie preparatu zgodnie z etykietą.

Lista środków mikrobiologicznych ochrony roślin: www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:

🟢 Międzyplony/Wsiewki śródplonowe

🟢 Zróżnicowana struktura upraw

🟢 Uproszczone systemy uprawy

🟢 Wymieszanie słomy z glebą

🟢 Wymieszanie obornika

🟢 Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

🟢 Stosowanie płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa.

Brak możliwości łączenia z ekoschematami:

❌ Obszary z roślinami miododajnymi

❌ Ekstensywne użytkowanie TUZ

❌ Retencjonowanie wody na TUZ

❌ Integrowana Produkcja roślin

Planowana stawka: około 400 zł/ha

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: