Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

EKOSCHEMAT: RETENCJONOWANIE WODY NA TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH

✅ Wsparcie obejmuje zalane lub podtopionej działki z TUZ, przy czym zalanie lub podtopienie rozumiane są jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% przez co najmniej 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września.

✅ Wsparcie dotyczy działek rolnych, na których jest realizowane:

➡️ zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków: Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Cenne siedliska;

➡️ ekoschematu Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt;

➡️ interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

✅ Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, jest spełniony, jeżeli potwierdzą to dane udostępnione ARiMRi, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie danych satelitarnych do dnia 10 października.


Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:

✅Obszary roślin miododajnych

✅ Ekstensywne użytkowanie TUZ

✅ Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

✅ Integrowana Produkcja

✅ Stosowanie płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa.


Nie łączymy z ekoschematami:

❌ Międzyplony/Wsiewki śródplonowe

❌ Zróżnicowana struktura upraw

❌ Zróżnicowana struktura upraw

❌ Wymieszanie obornika z glebą

❌ Uproszczone systemy uprawy

❌ Wymieszanie słomy z glebą

❌ Biologiczna ochrona upraw.

Szacowana płatność: 281 zł/ha.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: