Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

EKOSCHEMAT: INTEGROWANA PRODUKCJA

Integrowana produkcja, zwana także rolnictwem integrowanym, to podejście do produkcji rolnej, które łączy w sobie elementy produkcji konwencjonalnej i ekologicznej.

Jakie są wymagania❓


✅ Posiadanie uprawy objętej systemem jakości Integrowana Produkcja będącej pod nadzorem jednostki certyfikującej, spełniającej wymagania metodyki Integrowanej Produkcji dla tej uprawy.
✅ Zachowanie wszystkich trwałych użytków zielonych w gospodarstwie.
✅ Możliwość uzyskania wsparcia do TUZ (z wyłączeniem TUZ na terenach Natura 2000 oraz objętych zobowiązaniem PRŚK).


Wymogi te mają na celu zapewnienie ochrony środowiska, zdrowia konsumentów, a także poprawę jakości produkcji i konkurencyjności na rynku.


Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do systemu jakości Integrowanej Produkcji❓


⭕️Sprawdzić w wykazie metodyk dla Integrowanej Produkcji czy istnieje metodyka dla uprawy, którą chcemy produkować w systemie Integrowanej produkcji.
⭕️ Jeżeli metodyka istnieje należy zapoznać się z wymaganiami, które są przedstawione w postaci list kontrolnych znajdujących się na końcu metodyki.
⭕️ Ukończyć szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji i posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
⭕️ Znaleźć jednostkę certyfikującą w Wykazie upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w swoim regionie.
⭕️Zapoznać się z formularzem zgłoszenia upraw do systemu Integrowanej produkcji oraz załącznikiem do zgłoszenia udostępnianymi przez jednostkę certyfikującą oraz zgłosić uprawy do Integrowanej produkcji nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem.
⭕️ Otrzymanie zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów deklarujących zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin.
⭕️ Prowadzenie notatnika Integrowanej produkcji – notowanie czynności wymaganych metodyką Integrowanej produkcji.
⭕️ Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, zabiegi chemiczne tylko z zastosowaniem środków z listy dopuszczonych do stosowania w IP.

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami:


✅Zróżnicowana struktura upraw
✅Międzyplony/Wsiewki śródplonowe
✅Ekstensywne użytkowanie TUZ
✅Retencjonowanie wody na TUZ
✅Wymieszanie słomy z glebą
✅Uproszczone systemy uprawy
✅Wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin
✅Stosowanie Płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa

Nie łączymy z ekoschematami:


❌Obszary z roślinami miododajnymi
❌Opracowanie planu nawożenia
❌Biologiczna ochrona upraw


Szacowana stawka: 1300 zł/ha

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: