Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI: PRAKTYKA – EKSTENSYWNE UŻYTKOWANIE TUZ Z OBSADĄ ZWIERZĄT

Kolejną praktyką w ramach ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” to “Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsada zwierząt”

Celem danej praktyki jest ochrona bioróżnorodności poprzez właściwe gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych (TUZ) o niskiej wartości produkcyjnej, prowadzenie racjonalnego wypasu zwierząt, przeciwdziałanie negatywnemu trendowi zaprzestawania utrzymywania zwierząt trawożernych w gospodarstwach posiadających TUZ

✅ Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin (Okres wegetacji roślin 1 kwietnia – 30 września).

✅ Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt:

✅ Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin.

✅ Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Ekoschemat łaczy się z: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, Integrowana produkcja roślin, Dobrostan zwierząt

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: