Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI: “Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo”.

Kolejną praktyką w ramach Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi to “Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo”.

Celem danej interwencji: ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery.

Wymagania dla interwencji:

❗️❗️ Stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

❗️❗️ Prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

UWAGA❗️

Słoma oznacza suche łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych (zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych) pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion.

⭕️Ekoschemat łączy się z: Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zróżnicowana struktura upraw, Integrowana produkcja roślin, Biologiczna ochrona upraw, Rolnictwo ekologiczne(PROW 2014-2020), Rolnictwo ekologiczne (PS WPR 2023-2027), Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, PRSK 2014-2020, Pak. 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych w rolnictwie.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: