Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe.

Kolejną praktyką w ramach Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi to “Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe”.

Celem jest poprawa stanu i ochrona gleby. Pokrycie gleby roślinnością ogranicza wymywanie składników do wód podziemnych. Ochrona zasobów naturalnych gleb, w szczególności poprzez zwiększanie substancji organicznej w glebie. Pochłanianie dwutlenku węgla w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii organicznej

Wymagania dla interwencji:

Praktyka polega na:

⭕️utrzymywaniu:

✅wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych, lub mieszanek z udziałem takich roślin, w uprawę w plonie głównym co najmniej do wysiewu kolejnej uprawy w plonie głównym lub przez co najmniej 8 tygodni od dnia zbioru uprawy w plonie głównym. Rolnik ma 7 dni od dnia zbioru uprawy głównej na przesłanie do ARiMR oświadczenia o dacie zbioru lub

międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin (zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych, miododajnych – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż) wysianych w terminie od dnia 1 lipca do 1 października i utrzymywanych co najmniej do 15 lutego następnego roku. W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada. Międzyplony ozime nie mogą stanowić uprawy głównej w kolejnym roku;

⭕️ zakazie stosowania środków ochrony roślin: na międzyplonach ozimych – przez okres ich utrzymania, a w przypadku wsiewek śródplonowych – od momentu zbioru uprawy w plonie głównym przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: