Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI: Wymieszanie słomy z glebą.

Kolejną praktyką w ramach Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi to “Wymieszanie słomy z glebą”.

Celem danej praktyki jest wykorzystanie słomy do utrzymywania lub zwiększania poziomu zawartości materii organicznej, jak i składników pokarmowych w glebach.

Wymagania dla interwencji:

⭕️ rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych.

⭕️ prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR

Uwaga ‼️

Słoma oznacza suche łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych (zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych) pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: