Logo Agroexpert doradztwo rolnicze Kamila Kania
Doradztwo Rolnicze 534 184 019
575 859 006
Doradztwo Ubezpieczeniowe 531 270 652
 534 184 019  575 895 006

Aktualności

ROLNICTWO WĘGLOWE I ZARZĄDZANIE SKŁADNIKAMI ODRZYWCZYMI

PRZEDSTAWIAMY EKOSCHEMAT:
“Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”
⭕️ Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w ramach ekoschematu.
⭕️ Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane.
⭕️ Warunek dostępu do płatności w ramach Rolnictwa Węglowego stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie co najmniej 25% maksymalnej do osiągniecia liczby punktów*
⭕️ Wysokość wsparcia odpowiada liczbie punktów przypisanych do danej praktyki.
Wartość 1 pkt = 100 zł. stawki

W ramach interwencji wsparciem objęte będzie 8 praktyk.

Zaczniemy od praktyki “Zróżnicowana struktura upraw”.

Celem danej praktyki jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają zarówno na dodatni bilans materii organicznej, jak i na zwiększanie się różnorodności biologicznej.

❗️Wymagania w ramach praktyki ❗️
Uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:
✅ uprawa, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie przekracza 65%,
✅ powierzchnia najmniejszej uprawy nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku uprawiania trzech upraw,
✅ powierzchnia pozostałych upraw łącznie, innych niż dwie największe uprawy, nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie – w przypadku uprawiania więcej niż trzech upraw
co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej, (m.in. bobowate) przy czym w przypadku mieszanek bobowatych ze zbożami, zboża nie są dominujące w tej mieszance, oraz
udział zbóż w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz
udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.

Zobacz poprzedni:

Zobacz następny: